MGavia Designs

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu

Esimerkissä suunnitellaan uuden, toimintaansa aloittavan yrityksen yritysilme kokonaisuudessaan.

Aloituspalaveri asiakkaan kanssa
Aloituspalaverissa määritellään mitä tarpeita asiakkaalla on ja millä aikataululla kaiken tulee olla valmista. Palaverissa pureudutaan uuden yrityksen toimialaan, arvoihin ja yrittäjän omiin ajatuksiin yrityksestä ja yritysilmeestä. Näiden pohjalta tehdään suunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan.

Logon suunnittelu
Suunnittelu aloitetaan logosta. Logo toimii usein pohjana muulle yritysilmeelle. Hyvä logo kuvastaa yrityksen arvoja ja on monikäyttöinen. 

Muu graafinen ilme
Logon suunnittelun jälkeen siirrytään muun graafisen ilmeen kimppuun. Tähän voi asiakkaasta riippuen kuulua nettisivut, some-kampanjat, käynti- ja lahjakortit, printtimainokset, lehtimainokset, ikkunateippaukset.. lähes mikä tahansa on mahdollista. 

Projektiin menevä aika riippuu asiakkaan toivomista palveluista. 

Esimerkkihinnoittelu voisi kuitenkin näyttää seuraavalta:
Logon suunnittelu 5h - 200 euroa
www-sivuston suunnittelu, toteutus, testaus 40h - 1500 euroa
Käyntikorttien suunnittelu 3h - 120 euroa
Lahjakorttien suunnittelu 2h - 80 euroa
Printtimainoksen suunnittelu 3h - 120 euroa
Ikkunateippausten suunnittelu 4h - 160 euroa
Lehtimainoksen suunnittelu 3h - 120 euroa

+ alv