MGavia Designs

Internetsivujen suunnittelu

Internet-sivujen suunnittelu ja toteutus

Esimerkissä suunnitellaan yritykselle uudet internet-sivut julkaisujärjestelmällä.

Aloituspalaveri asiakkaan kanssa
Aloituspalaverissa läpikäydään se, mitä oikeastaan ollaan tekemässä; miksi sivusto uusitaan ja mitä siellä pitää jatkossa olla sekä miten kaikki toimii. Palaveri voidaan pitää joko kasvotusten tai esim. Skypellä.

Ulkoasun suunnittelu ja sivupohjan rakennus
Seuraavaksi suunnitellaan sivujen ulkoasu aloituspalaverissa mietittyjen asioiden pohjalta. Samalla rakennetaan sivustolle raaka sivupohja, jotta seuraavaa vaihetta päästään toteuttamaan mahdollisimman sujuvasti.

Sisällön tuottaminen sivuille
Kun asiakas on hyväksynyt sivujen ulkoasun, sivuille tuotetaan kaikki tarvittava sisältö ja testataan sivujen toimivuus eri päätelaitteilla. Tässä vaiheessa läpikäydään myös ohjeet sisällön lisäämiseen ja päivittämiseen, jotta asiakas voi hoitaa sitä halutessaan jatkossa itse.

Sivuston julkaisu
Testausvaiheen jälkeen sivut julkaistaan. Sivut voidaan siirtää asiakkaan jo omistamaan domainiin tai sivuille voidaan hommata täysin uusi, uniikki domain (hoituu kumppanin kautta). 

Ylläolevan kaltainen projekti vie arviolta n. 40 tehokasta työtuntia. Hinnoittelu menisi sen mukaisesti:

Sivuston suunnittelu, toteutus, testaus 40h - 1500 euroa
Julkaisujärjestelmän vuosimaksu - n. 150 euroa
.fi -domain - n. 15 euroa vuodessa

+ alv